Mieszkanie to prawdopodobnie najdroższy zakup w
Twoim życiu. To również przestrzeń, w której
spędzasz ogromną jego część. Dlatego projekt
powinien być skrojony na miarę jak dobry garnitur.
Spójny z Twoją estetyką, preferencjami i stylem
życia.
Oznacza to nie tylko dbałość o stronę
wizualną, ale przede wszystkim funkcjonalność,
ergonomię i efektywne zagospodarowanie
przestrzeni
tak, aby w tym samym metrażu zmieścić
znacznie więcej. Dopiero takie opracowanie zapewni
Ci codzienny komfort, a także zagwarantuje
maksymalne wykorzystanie powierzchni,
która tak wiele kosztowała
Projekt wnętrz najlepiej rozpocząć
już na etapie budowy inwestycji.

- Pozwoli Ci to unikąć przesuwania
lub wyburzania ścian działowych
-zmniejszy koszty związane ze
zmianą miejsc punktów elektrycznych
(oświetlenie, włączniki, gniazdka)
-da możliwośc realizacji projektu
zaraz po odebraniu kluczy